รายงานแผนการจัดซื้อ/จ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

wdt_ID หัวข้อ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
หัวข้อ
Close